דף הבית > נישואין > רישום נישואין

רישום נישואין

אנו מברכים אתכם בבואכם להירשם לנישואין ושמחים להודיעכם על נהלי הרישום.
על בני הזוג הבאים לנישואין, להופיע בלשכת הרישום הנישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם בין שלשה חדשים ל45 יום לפני מועד הנישואין.

על בני הזוג להצטייד במסמכים הבאים:
1) ת.ז מעודכנת כולל ספח (מקור + צילום)
2) ת.ז של האם (צילום)
3) תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג
4) כתובת או ת. נישואין של ההורים, במידה ואבדה ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים
5) במידה וההורים גרושים יש להביא ת. גירושין + מעשה בית דין

על בני הזוג להביא שני עדים יהודיים (גברים, נשים) שאינם קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה המכירים את בני הזוג וביכולתם להעיד על מצב משפחתי של בני הזוג ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל.
על העדים להצטייד בתעודת זהות.

במידה ואחד מבני הזוג:
גרוש/ה - יש להצטייד בנוסף לכל בתעודת גירושין ומעשה בית דין מקור (במידה ואבדה יש לפנות לביה"ד הרבני ולהמציא תעודה זו)
אלמן/ה - יש להצטייד בתעדות פטירה
גר/יורת - יש להביא אישור גרות מביה"ד הרבני

המועצה תשלח רב עורך חופה מטעמה בתחום שיפוט נהריה, עכו ושלומי.
במידה והחופה נערכת מחוץ לתחום השיפוט של נהריה עכו ושלומי על הזוג להביא רב עורך חופה וקידושין מטעמם, המורשה ע"י הרבנות הראשית וכן להמציא אישור מהרב ערוך חופה אשר מסכים לערוך חופה לזוג.

לאחר החופה בע"זה יש להחזיר למועצה העתק כתובה על מנת שננפיק אישור מהרב עורך חופה אשר מסכים לערוך חופה לזוג.

לאחר החופה בעז"ה יש להחזיר למועצה העתק כתובה על מנת שננפיק תעודת נישואין הנפקת ת. נישואין תוך 14 יום מהחזרת הכתובה.

תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום) במזומן או בצ'ק, לא מקבלים אשראי.


אגרת פתיחת תיק נישואין הינה - 714 ש"ח

הנחה 40% תנתן במקרים הבאים:

1) עד גיל 30 בהצגת תעודת סטודנט
2) חייל/ת בשרות סדיר בהצגת תעודת חוגר
3) בן/בת שרות לאומי
4) עולה חדש בשנתיים הראשונות
5) בעל/ת תעודת נכה/עיוור

לפתיחת תיק נישואין יש לתאם מועד בטלפון: 04-9922316
שלוחה 1

כמו כן, ניתן לקצר את הליך הרישום של פתיחת תיק הנישואין ולהירשם באמצעות טופס מקוון - שירת הים באתר משרד לשירותי דת.
להרשמה דרך האתר לחץ כאן.

Powered by ZIPONET.CO.IL