דף הבית > כשרות > נהלים לבתי עסק

מידע לבעלי עסקים המעוניינים בתעודת כשרות

לשם קבלת תעודת כשרות יש לפעול כמפורט מטה:

תשלום דמי טיפול בפתיחת תיק ע"ס 176 ש"ח ומילוי טופס בקשה לקבלת תעודת הכשר ע"י הבעלים או מורשה חתימה בעסק (סכום זה יקוזז מהאגרה שתקבע לעסק)

ייערך ביקור של שלוחו של רב העיר בעסק שיעביר את הנתונים להחלטת רב העיר.

עם החלטת רב העיר יזומן בעל העסק לחתימה על כללי ונהלי הכשרות. במידה ורב העיר החליט שלא להוציא תעודת כשרות לעסק, רשאי בעל העסק לערער על ההחלטה במועצת הרבנות הראשית לישראל.

תשלום אגרת הכשרות הנדרשת.

לאחר מספר ימי הרצה בעסק (עד שבוע) יקבל העסק את תעודת הכשרות.

בכשרות מהדרין לאחר קבלת תעודת כשרות רגילה ייבחן העסק במשך חודשיים ולאחר מכן יקבל תעודת כשרות למהדרין.

מחלקת הכשרות מתחייבת לפעול את כל הנ"ל תוך פרק זמן סביר ולא יואחר מ30 יום למהגשת הבקשה.

בברכת הצלחה,
מחלקת הכשרות

Powered by ZIPONET.CO.IL